Huisregels

Huisregels Ballet Workout

Correct gedrag

Ballet vzw is een vereniging waar respect en correct gedrag hoog in het vaandel staan en waar men elkaar aanspreekt bij fout gedrag wanneer nodig. Roken in de hallen en gangen is verboden.

Ballerina’s, ouders en toeschouwers dienen zich te onthouden van racistisch, discriminerend of ander ongewenst gedrag of taalgebruik.

Het gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen tijdens de lessen of deelname aan de lessen onder invloed van deze middelen is ten strengste verboden.

Mochten mensen zich misdragen (ballerina’s, ouders of toeschouwers), dan zal dit met de betrokkenen worden besproken. De vzw Ballet en haar leraars behouden zich het recht om bij wangedrag personen naar eigen goeddunken uit te sluiten van (verdere) deelname, zonder dat de betrokkene(n) aanspraak kunnen maken op terugbetaling van eventuele lidgelden.

Toegang tot het gebouw

Personen die niet ingeschreven zijn bij de vzw Ballet worden niet toegelaten. Niet-naleving wordt bestraft met uitsluiting van de lessen, zonder terugbetaling. Het gebouw is voorzien van camerabewaking.

Passende kleding

Tijdens de eerste les dragen de ballerina’s gemakkelijke kleding. Sokken, een legging en een topje zijn voldoende.

Na de eerste les, is het verplicht om balletkleding te dragen. Balletkleding houdt in: een maillot, balletkraagjes, balletschoentjes en desgewenst een rokje. De balletkleding is te koop via Ballet vzw.

Prijzen

De tarieven van de Ballet vzw zijn ondeelbaar, en moeten dus steeds in één keer betaald worden. Het is niet mogelijk om de prijs in delen te betalen. Het is immers onmogelijk voor Ballet vzw om dit elke keer op te volgen.

De tarieven voor het jaar- of halfjaarabonnement (met inbegrip van het jaartarief voor kinderen) zijn vaste tarieven, ongeacht het aantal gevolgde lessen. Deze tarieven zijn niet onderhandelbaar en worden niet aangepast in functie van het aantal lessen dat men volgt. Het is immers onmogelijk voor Ballet vzw om bij te houden wie wanneer welke lessen volgt.

Wijzigingen in de lesroosters en vakanties

Ballet vzw behoudt zich het recht voor om het uurrooster van de lessen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van tevoren worden meegedeeld.

Ballet vzw behoudt zich ook het recht om sluitingsdagen en vakantiedagen of vakantieperiodes te voorzien. Tenzij anders wordt meegedeeld, worden er geen lessen gegeven op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Tijdens de zomervakantie zullen de lessen in juli worden voortgezet; in augustus zullen geen lessen worden gegeven.

Eventuele andere sluitingsdagen en vakantiedagen zullen ruim van tevoren worden meegedeeld.

Deelname aan de jaarlijkse voorstelling

De Ballet vzw probeert elk jaar een voorstelling te organiseren. Als er een voorstelling wordt georganiseerd, beslissen de leerkrachten van Ballet vzw wie mag deelnemen.

Wanneer u uw kinderen op onze school inschrijft, gaat u ermee akkoord dat de foto’s en video’s die in de lessen, tijdens de voorstelling en andere evenementen worden gemaakt, mogen worden gebruikt voor publicatie, drukwerk, marketingdoeleinden, sociale media en alle andere vormen.

Indien de ouders geen toestemming geven voor publicatie, behouden Ballet vzw en haar leerkrachten zich het recht voor om personen uit te sluiten van (verdere) deelname, zonder dat de betrokkene(n) aanspraak kunnen maken op terugbetaling van eventueel lidgeld.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen van Ballet vzw is op eigen risico. Het is aan de ballerina in kwestie om aan te voelen waar haar fysieke grenzen liggen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ballerina om te stoppen zodra zij zich flauw, duizelig of onwel begint te voelen. De ballerina moet (vooraf) medische hulp zoeken indien nodig.

Ballet vzw en haar leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor blessures die zouden voortvloeien uit het deelnemen aan de oefeningen en choreografieën tijdens de les of uit de video’s die worden gedeeld door Ballet vzw.

Ballet vzw is niet aansprakelijk voor het aflassen van voorstellingen. Gekochte tickets worden niet terugbetaald.

Log In

Don’t have an account?